Esotiq & Henderson S.A.
ul.Budowlanych 31C
80-298 Gdańsk 

NIP 583-31-17-220
REGON 221133543
Sąd Rejonowy Gdańsk-północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, pod  numerem KRS 0000370553

Kapitał zakładowy: 223 350,00 zł
wpłacony w całości
 

Inspektor Ochrony Danych
iod@esotiq.com

Biuro Obsługi Klienta:
Infolinia: +48 799 352 880
E-mail: bok@henderson.pl